Prvé vyšetrenie
(trvá približne 1 hodinu, niekedy dlhšie, podľa zdravotného stavu)
70€
Kontrolné vyšetrenie
(trvá približne 40 minút)
40€
Analýza vlasov150€
Pre Rodiny
cena prvého vyšetrenia a kontroly pre minimálne 4 členov rodiny (cena za 1 osobu)
40€

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH ÚKONOV JE PLATNÝ OD 01.02.2017