Bionovinky

Čakry a rovnováha nášho organizmu

V dnešnej dobe sa stretávame s množstvom metód vyšetrenia a môžeme si všimnúť, že väčšina z nich sa prikláňa k už osvedčeným metódam, ktoré čerpajú zo starých metód využívajúcich nič viac a nič menej, ako selský rozum a skúsenosti človeka, ktorý bol viac spätý s prírodou, ako dnešný moderný človek. Samozrejme, že v dnešnom svete, kde dni sú čoraz kratšie a povinností je stále viac a viac sa nedá od človeka očakávať, aby zmenil úplne spôsob života. Ale keďže sme stále neoddeliteľnou súčasťou prírody, je logické, že z nej môžeme čerpať pre svoj vlastný úžitok.

Aký súvis to má s čakrami a ich funkciou v našom organizme ??

Čakry sú bioinformačné centrá.

Čo sú bioinformácie ???

Bioinformácie sú frekvencie napodobňujúce riadiace frekvencie napodobňujúce riadiace frekvencie podkôrových centier mozgu, ktoré regulujú vegetatívnu nervovú sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa prerušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Každá čakra má svoju vlastnú pamäť, každá ovplyvňuje iné žľazy s vnútorným vylučovaním a iné oblasti našej sebarealizácie. Poznáme 7 základných čakier. V priebehu 7 týždňov sa budeme za každým venovať inej čakre zvlášť, aby ste správne pochopili ich význam a úlohu. Je potrebné, aby všetky čakry fungovali správne, pretože tvoria jednu entitu a ako celok sa navzájom ovplyvňujú a ovplyvňujú aj chod celého organizmu. Je dôležité si uvedomiť, že ak je zablokovaná čo i len jedna čakra, nefunguje prirodzený tok životnej energie a sily. Vtedy naše telo nie je v harmónii, čo má vplyv na všetky oblasti nášho života. Či chceme, či nie, prvoradé by malo byť stále zdravie, pretože je hlavným kormidlom našich schopností a spôsobilostí.

V AKOM STAVE SÚ VAŠE ČAKRY SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ V NAŠEJ AMBULANCII NA ZÁKLADE ŠPECIÁLNYCH TESTOV.

I. Základná čakra – koreňová

Prvá čakra je medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole. Spojuje nás s fyzickým svetom, touto čakrou prúdi energia Zeme do nášho tela. Aktívna prvá čakra má ohnivo červenú farbu. Harmonická čakra vnáša do nás vitalitu, spokojnosť, stabilitu a vnútornú silu. Pri zablokovanej alebo uzavretej základnej čakre máte málo telesnej aj duševnej sily.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIDANÉ:

zmyslová funkcia – čuch

časti tela – chrbtica, kosti, zuby, nechty, konečník, tvorba krvi a stavba buniek

žľaza – nadobličky – delia sa na kôru, kde sa tvoria hormóny zodpovedné za metabolizmus organických a anorganických látok a dreň, kde sa tvoria hormóny adrenalín a noradrenalín, ktoré zvyšujú odolnosť voči stresu.

hormóny – adrenalín – ovplyvňuje metabolické funkcie – zrýchľuje činnosť srdca, zužuje cievy, zvyšuje hladinu cukru v krvi.

II. Sakrálna čakra – centrum krížov

Druhá čakra je nad pohlavnými orgánmi, je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Je centrom pôvodných nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivej sily. Táto čakra ovplyvňuje medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Nedostatočnosť alebo blokácia v tejto čakre sa prejavuje hrubosťou, potlačovaním emócii, sexuálnou chladnosťou.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIDANÉ:

farba – oranžová

element – voda

zmyslová funkcia – chuť

časti tela – rozmnožovacie orgány, ľadviny, močový mechúr a všetko tekuté (krv, spermie, tráviace šťavy, atd.)

žľazy – vaječníky, prostata, u žien aj regulácia cyklu hormóny – estrogén, testosteron

III. Solar plexus – čakra pupku

Tretia čakra sa nachádza tesne nad pupkom a otvára sa smerom dopredu. Je centrom sily, tade prijímame slnečnú energiu a tým dodávame telu vitalitu. Preto sa táto čakra v aktívnom stave vyznačuje žltou farbou. Je sídlom osobnosti, vôle k výkonom, snahou pomôcť.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIRADENÉ:

zmyslová funkcia – zrak

časti tela – brušná dutina, trávenie, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém

žľaza – pečeň

hormóny – inzulín, žlč

IV. Čakra srdca

Štvrtá čakra je uprostred pŕs vo výške srdca a otvára sa smerom dopredu. Spojujú sa tu všetky energetické centrá. Úlohou tejto čakry je zjednocovať cez lásku – láska, harmónia, radosť. Jej chybná funkcia sa prejavuje ľahkou psychickou zraniteľnosťou.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIRADENÉ:

zmyslová funkcia – hmat

časti tela – srdce, hrudník, hrudná dutina, spodná časť prúc, krv a krvný obeh, koža

hormóny – thymohormon

V. Krčná čakra – komunikačné centrum

Piata čakra je medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu. Nachádza sa tu centrum komunikácie, vyjadrovacích schopností a inšpirácia. Je mostom medzi myšlienkami a reakciami. Jej disharmónia sa prejavuje komunikačnými problémami – vady reči, hrubosť hlasu, chladné vyjadrovanie a podobne.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIRADENÉ:

zmyslová funkcia – sluch

časti tela – oblasť krku, spodná čeľusť, uši, horná časť pľúc, hltan

žľaza – štítna žľaza

hormón – tyroxín

VI. Tretie oko – príkazová čakra

Čakra čela, “tretie oko”, vnútorné oko, oko múdrosti. Je uprostred čela, nad koreňom nosa. Otvára sa smerom dopredu. Je sídlom vyšších duchovných síl, intelektu a intuície. Vlastná farba tejto čakry je jasná indigovomodrá, prípadne žltá a fialová. Tieto farebné rozdiely ukazujú rôznorodosť vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žiarenie žltej.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIRADENÉ:

zmyslové funkcie – všetky zmysly a nadzmyslové vnímanie časť tela – oči, uši, nos, tvár, dutiny, mozog, centrálny nervový systém

žľaza – hypofýza

hormóny – vasopresín, pituitrin

VII. Korunná čakra – čakra temena hlavy

Čakra temena hlavy je najvyššie a otvára sa smerom hore. Je najvyšším sídlom dokonalosti v človeku. Siedmou čakrou prijímame kozmickú energiu. Rozvíjaním tejto čakry sa uvoľňujú posledné blokády v ostatných čakrách a ich energie začínajú kmitať na najvyšších možných frekvenciách. V siedmej čakre nedochádza priamo k blokáciam, môže byť iba viac, či menej vyvinutá. To sa môže prejavovať pocitom strachu, neistoty a pod. Korunnú čakru otvárajú a rozširujú fialová a biela farba.

K TEJTO ČAKRE SÚ PRIRADENÉ:

časti tela – veľký mozog

žľaza – epifýza

hormóny – serotonin, melatonin

Mohlo by sa vám tiež páčiť...