– je to preventívne vyšetrenie stavu ľudského organizmu s následným vyhodnotením stopových prvkov v organizme, ktoré sú dôležité pre fungovanie ľudského tela. Analýza prvkov z vlasov je pohodlná metóda hodnotenia minerálneho stavu človeka. Ak má ľudský organizmus správne fungovať, vitamíny a minerály musia byť vo vyrovnanej forme. Keď je nejakého prvku viac alebo menej môžu nastať zdravotné ťažkosti. Pri dlhodobej nerovnováhe – prebytku alebo nedostatku stopových prvkov v tele môže táto nerovnováha prejsť v chorobu.

Analýza prvkov z vlasov je ohodnotenie minerálneho stavu pri:

 • klinických prejavoch syndrómu zlého vstrebávania – gastrologické poruchy
 • poruchách regulácie žliaz s vnútorným vylučovaním – hormonálne poruchy
 • neurologických poruchách
 • dermatologických poruchách – lupienka, vitiligo, vypadávanie vlasov
 • liečení obezity
 • chorobe kostí a kĺbov
 • kardiologických poruchách
 • dlhodobom fyzickom napätí v práci a v športe
 • rehabilitácii

Význam analýzy prvkov:

 • analýza prvkov z vlasov ilustruje množstvo prvkov, ktoré sú skladované v organizme
 • zobrazuje stav minerálnej premeny. Na jej podklade je možno ohodnotiť typ metabolizmu a podať patričné dietické odporúčanie.
 • zvláštny význam má používanie diéty pre chorých. Použitie správnej suplementácie vitamínov a mikroelementov môže podporiť farmakoterapiu, a tak rýchlejšie priniesť očakávané efekty a chrániť organizmus pred jej vedľajšími vplyvmi